മികച്ച ചിത്രം

പ്പിള്‍ എ ഡേ ബെസ്റ്റ് ബ്ലോഗ്‌ ഫോട്ടോ അവാര്‍ഡ് മത്സര ചിത്രങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകെ ലഭിച്ച 49 എന്ട്രികളില്‍ നിന്നും 32 എണ്ണം തിരഞ്ഞെടുത്തു മത്സരത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ബ്ലോഗില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വായനക്കാര്‍ക്ക് മികച്ച ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. നിങ്ങള്‍ക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ നമ്പര്‍ കമന്റായി രേഖപ്പെടുത്താം. കമന്റു മോഡറെറ്റു ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനാല്‍ ഫല പ്രഖ്യാപനം വരെ മല്സര ഫലം രഹസ്യ സ്വഭാവം കൈവരിക്കും. വോട്ടെടുപ്പ് തികച്ചും കുറ്റമറ്റതായിരിക്കുവാന്‍ വേണ്ട മുന്‍കരുതലുകള്‍ ഞങ്ങള്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.


ആർക്കൊക്കെ വോട്ട് ചെയ്യാം? സ്വന്തമായ ബ്ലോഗ് (ബ്ലോഗർ, വേഡ്പ്രസ്) പ്രൊഫൈൽ ഐ.ഡി ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് വോട്ടുകള്‍ കമന്റായി രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള അവകാശം. ഈ ഐ.ഡി യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ബ്ലോഗും ഉണ്ടാവണം. ഈ കമന്റുകൾ മോഡറേഷനിൽ വയ്ക്കുകയും ഫലപ്രഖ്യാപനത്തോടൊപ്പം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. പ്രൊഫൈൽ ഇല്ലാത്ത ഐ.ഡികളിൽനിന്നുള്ള കമന്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതല്ല. വായനക്കാർക്ക് ഫോട്ടോകളെപ്പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവയും കമന്റുകളായി രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.


ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ പേര് തൽക്കാലം വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. മാർച്ച് 30 ന് ഫലപ്രഖ്യാപനം നടത്തുമ്പോൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും.

വെബ് പോൾ രീതിയിലുള്ള വോട്ടിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല; കമന്റുകൾ മാത്രമാണ് വോട്ടായി പരിഗണിക്കുന്നത്. ഒന്നിലേറെത്തവണ ഒരു വ്യക്തി കമന്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയാലും ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കമന്റിൽ പറഞ്ഞ ഫോട്ടോയെ ആയിരിക്കും വോട്ടിൽ പരിഗണിക്കുന്നത്.മലയാളം ബൂലോകത്തിലെ ആക്റ്റീവായ പല ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരും പങ്കെടുക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടോ അത്ര താല്പര്യം കാണിക്കാതിരുന്ന ഈ മത്സരത്തിൽ വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ കൂടുതലും മുമ്പോട്ട് വന്നത് പോയിന്റ് ആന്റ് ഷൂട്ട് ക്യാമറ ഉപയോക്താക്കളായ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരാണ്. മൊബൈൽ ഫോൺ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചെടുത്ത എൻ‌ട്രികളും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി.
മത്സര ഫലം 2010 മാര്‍ച്ച്‌ 30 നു പ്രസിദ്ധീകരിക്കും എന്നതിനാല്‍ ഉടന്‍ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക.

Popular Posts