ജില്ലാ നിര്‍മ്മിതി കേന്ദ്രത്തില്‍ കരാര്‍ നിയമനം


കൊച്ചി: വെളളപ്പൊക്ക പുനര്‍നിര്‍മ്മാണങ്ങള്‍, ലൈഫ് എന്നീ അടിന്തിര പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പിന് ജില്ലാ നിര്‍മ്മിതി കേന്ദ്രത്തില്‍ ഒരു വര്‍ഷകാലാവധിയില്‍ കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിയമനം നടത്തുന്നു. മൂന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അസിസ്റ്റന്റുമാരെയും മൂന്ന് വര്‍ക്ക് സൂപ്പര്‍വൈസര്‍മാരെയുമാണ് നിയമിക്കുക. ഡിപ്ലോമ എഞ്ചിനീയറിംഗ് (സിവില്‍) യോഗ്യതയുളളവര്‍ക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അസിസ്റ്റന്റു തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. മാസവേതനം 12500/- ഡിസംബര്‍ 11-ന് രാവിലെ 10.30ന് അഭിമുഖം നടത്തും. വര്‍ക്ക് സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ തസ്തികയിലേക്ക് ഡിസംബര്‍ 13-ന് രാവിലെ 10.30 നാണ് അഭിമുഖം. ഐ.റ്റി.ഐ/ഐ.റ്റി.സി (സിവില്‍) യോഗ്യതയുളളവര്‍ക്ക് പങ്കെടുക്കാം. മാസവേതനം 9500/- ഇരു തസ്തികകളിലേക്കും പ്രവൃത്തി പരിചയം അഭികാമ്യം. ബന്ധപ്പെട്ട സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകര്‍പ്പുകള്‍, ബയോഡാറ്റ എന്നിവ സഹിതം കാക്കനാട് കുന്നുംപുറത്തുളള ഓഫീസില്‍ നടത്തുന്ന അഭിമുഖത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാം.

0 Response to "ജില്ലാ നിര്‍മ്മിതി കേന്ദ്രത്തില്‍ കരാര്‍ നിയമനം"

Post a Comment

നമ്മുടെ ബൂലോകത്തില്‍ ലേഖനങ്ങള്‍ എഴുതുന്നവര്‍ വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ മടിക്കാതെ കമന്റ് ചെയ്യൂ.....

Popular Posts