ദുരന്ത നിവാരണത്തിന് ജില്ല പൂർണ്ണ സജ്ജം - എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടർ


ഏത് അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളെയും നേരിടാൻ എറണാകുളം ജില്ലാ അടിയന്തിര ഘട്ട നിർവ്വഹണ കേന്ദ്രം തയ്യാറാണെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ കെ.മുഹമ്മദ് വൈ.സഫിറുള്ള.അതിനായി മികച്ച സൗകര്യങ്ങൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

0 Response to "ദുരന്ത നിവാരണത്തിന് ജില്ല പൂർണ്ണ സജ്ജം - എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടർ"

Post a Comment

നമ്മുടെ ബൂലോകത്തില്‍ ലേഖനങ്ങള്‍ എഴുതുന്നവര്‍ വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ മടിക്കാതെ കമന്റ് ചെയ്യൂ.....

Popular Posts